Coraz więcej osób ma problemy z dłużnikami. Dotyczy to zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Nie ma dnia, w którym nasza firma nie otrzymałby kilku propozycji zakupu wierzytelności.

Zazwyczaj dotyczy to wierzytelności po bezskutecznej egzekucji komorniczej, innymi słowy wierzyciel wyczerpał już cała drogę prawną i nie odzyskał pieniędzy.

Oczywiście najlepiej jest stosować prewencję tzn. wiedzieć komu pożyczamy środki lub wydajemy towar czy też realizujemy usługę. Jeśli nie potrafimy zweryfikować tego sami należy zlecić to prywatnemu detektywowi.
Niestety klienci zazwyczaj pojawiają w agencjach detektywistycznych dopiero jak pojawi się problem.

W około  70% spraw okazuje się że dłużnik miał problemy finansowe od dawna, posiada licznych wierzycieli i bezskuteczne egzekucje komornicze.
Jedyną deską ratunku jest wówczas poszukiwanie ukrytego majątku lub majątku którego wyzbył się gdy powstało już zobowiązanie, daje to szanse na tzw. skargę Pauliańską . Nasza firma może pomóc w odszukaniu obecnych i zbytych nieruchomości i ruchomości.

Podejmując odpowiednie czynności możemy przerywać bieg przedawnienia i liczyć, że kiedyś uda nam się coś odzyskać. Jednak z doświadczenia mogę powiedzieć że takie sytuacje są sporadyczne.

Trzeba mieć świadomość, że nasze prawo jest niedoskonałe i bardziej chroni dłużnika niż wierzyciela. Coraz więcej dłużników potrafi skutecznie unikać spłaty zobowiązań, jednocześnie prowadząc życie na bardzo wysokiej stopie.

Należ też nadmienić, że obecnie wchodzi w życie ustawa która skraca czas przedawnienia tzn. część zobowiązań stanie trudna w odzyskaniu ponieważ dłużnik ma prawo odmówić spłaty ze względu właśnie na przedawnienie wierzytelności.

Możemy spróbować sprzedaż wierzytelność, ale jeśli znajdzie się nabywca jest to zazwyczaj ułamek sumy zobowiązania.

W przypadku gdy stwierdzimy, że od początku dłużnik nie miał możliwości lub od razu zakładał że nie ureguluje zobowiązania możemy złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Nie będzie co prawda to bezpośrednio wiązać się z odzyskaniem wierzytelności, ale może nam pomóc:  może być argumentem przetargowym w negocjacjach z dłużnikiem.
Jednak bardzo często policja odmawia podjęcia postępowania w takich przypadkach stwierdzając, że nie wystąpiły przesłanki czynu zabronionego lub postępowanie jest bardzo szybko umorzone.
W tym wypadku do zawiadomienia należy dołączyć jak najwięcej dowodów potwierdzających naszą tezę.

Innymi słowy po bezskutecznej egzekucji legalnie mamy 4 możliwości:
1. Próbować sprzedaż zadłużenie.
2. Próbować odszukać ukryty majątek lub udowodnić, że dłużnik celowo wyzbył się majątku aby nie uregulować zobowiązania.
3. Zatrzymać tytuł wykonawczy, przedłużając bieg jego przedawnienia.
4. Próbować dojść do porozumienia z dłużnikiem (bardzo znikome szanse).

Żadna z tych dróg nie jest doskonała, dlatego rozsądek przy podejmowaniu decyzji biznesowych jest najlepszym zabezpieczeniem naszych interesów.