Czego dotyczy wywiad gospodarczy?

Wywiad gospodarczy polega na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji dotyczących sytuacji prawnej, kadrowej a w tym powiązań osobowych i majątkowych, handlowej (dostawcy, odbiorcy, podmioty zależne), finansowej (majątek stały i ruchomy, wyniki finansowe, zadłużenia) i ekonomicznej przedsiębiorstw, na zlecenie innych podmiotów gospodarczych w celu szacowania ryzyka współpracy, zdobywania przewagi konkurencyjnej i unikania strat lub odzyskiwania należności.

 

Wywiad gospodarczy może być realnym wsparciem dla prowadzenia działalności gospodarczej i budowania silnej, konkurencyjnej marki w danej branży.

 

Wywiad gospodarczy w praktyce.

Istnieje kilka przyczyn, dla których warto skorzystać z usług tego typu. Pierwszą jest uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez rozpoznanie rynku i działań innych firm w danym sektorze, kolejną jest zabezpieczenie przed nietrafionymi inwestycjami i nieuczciwymi kontrahentami. Często bywa, że na wywiad przedsiębiorcy decydują się dopiero po uwidocznieniu przesłanek wskazujących na kłopoty finansowe odbiorców (opóźnienia płatności), wówczas jeśli wykonamy wywiad majątkowy jest duża szansa, że uda nam się zabezpieczyć nasze wierzytelności np. poprzez wpis na hipotece.

 

Jak działa nasza agencja detektywistyczna?

Dostosowujemy się do potrzeb i oczekiwań klienta. Nasze biuro detektywistyczne przeprowadza szereg czynności, jednak są one indywidualnie dostosowane do potrzeb i okoliczności sprawy.

Przykładowo, jeżeli firma produkcyjne pozyskała dużego odbiorcę który negocjuje odroczony termin płatności sugerujemy sprawdzenie majątku firmy, jej historii, ewentualnych zadłużeń, wyników, finansowych, powiązań kapitałowych i osobowych.

Bardzo ważną częścią jest prześwietlenie zarządu oraz udziałowców pod kątem wcześniejszej działalności i majątku.

 

 

Zagrożenia związane z nieuczciwymi kontrahentami.

Często okazuje się, że firma została kupiona przez nowych nabywców, którzy uprzednio prowadzili już działalność w podobnym zakresie poprzez inne spółki, które z czasem ogłosiły upadłość a wierzyciele nie zostali spłaceni.

Niekiedy takie działania powtarzają się wielokrotnie według takiego samego scenariusza. Powstaje spółka lub zostaje już kupiona firma z historią (ułatwia to zaciąganie zobowiązań kredytowych), zostaje zmieniona branża, statut i zarząd (często w zarządzie są tzw. „słupy” –czyli osoby które w praktyce nie zarządzają spółką). Spółka zaczyna działalność z dużym rozmachem, zaciąga zobowiązania, niekiedy korzysta ze środków unijnych, zamawia towar z odroczonym terminem płatności u wielu producentów i dostawców.

W pewnym momencie przestaje spłacać zobowiązania, jednak zwykle częściowo je reguluje, co stwarza pozory chęci spłaty i w praktyce zapewnia ochronę od odpowiedzialności karnej, gdyż w takim wypadku ciężko jest udowodnić celowe działania (wyłudzenie) i w praktyce prawie zawsze jeśli wierzyciel zgłosi podejrzenie popełnienia przestępstwa sprawa nie zostaje wszczęta lub umorzona. Na tym etapie egzekucja komornicza jest bezskuteczna gdyż zobowiązania wielokrotnie przekraczają majątek spółki.

Po bezskutecznej egzekucji wobec spółki pozostaje dochodzenie należności od członków zarządu lub prokurenta, jednak w takich wypadkach okazuje się, że te osoby nie posiadają zdanego majątku.