Prowadzimy windykację należności zarówno dla podmiotów prawnych jak i osób prywatnych na terenie całej Polski.

Dzięki temu, że jako firma detektywistyczna posiadamy prawną możliwość pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych bez wiedzy i zgody osób których te dane dotyczą nasze usługi zapewniają znacznie większe szanse odzyskania wierzytelności niż windykacja prowadzona przez firmy sensu stricto windykacyjne.

Podstawą naszych działań windykacyjnych jest odpowiednie wykorzystywanie informacji o dłużniku, które to informacje zdobywamy już na samym początku postępowania windykacyjnego.

Ma to tym większe znaczenie podczas początkowego dochodzenia należności, ponieważ przed poniesieniem kosztów związanych z uzyskaniem tytułu wykonawczego na drodze sądowej i wszczęcia egzekucji komorniczej możemy wstępnie określić szanse zaspokojenia wierzyciela oraz składniki majątkowe dłużnika z których możemy prowadzić skuteczną egzekucję.

Oferujemy:

 • windykacje wstępne – monitoring telefoniczny,
 • wezwania do zapłaty, monity,
 • wizyty windykacyjne w miejscu pracy i zamieszkania dłużnika oraz miejscu prowadzenia działalności,
 • poszukiwanie majątku,
 • negocjacje na temat spłaty zaległych zobowiązań oraz ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń.
 • windykacje prawne – ustanowienie zabezpieczeń powództwa, cesji, przewłaszczeń,
 • weryfikacja i opracowywanie dodatkowych zabezpieczeń interesów Klienta,
 • przygotowywanie pism procesowych oraz wniosków egzekucyjnych,
 • czynności związane bezpośrednio z dochodzeniem roszczeń – m.in. przejęcia przedmiotów leasingowanych,
 • organizacja wyceny i sprzedaży przejętych przedmiotów, towarów,
 • doradztwo w zakresie windykacji.

Wynagrodzenie jest określane indywidualnie w zależności od przedmiotu zlecenia (kwota wierzytelności, data wymagalności, sytuacja dłużnika itd.) po zapoznaniu się z dokumentacją i wstępnych ustaleniach dotyczących dłużnika.

Zazwyczaj jest to prowizja od odzyskanej należności plus wynagrodzenie za przeprowadzenie wywiadu majątkowego (jeśli wyniknie potrzeba poszukiwania majątku z którego można prowadzić skuteczną egzekucję).