Nasza firma dostosowuje usługi do potrzeb klienta, każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie i w zależności  od zakresu zlecenia oraz terminu jego wykonania jest ustalane wynagrodzenie.
Nie stosujemy sztywnego cennika usług.

Poniżej przedstawiamy standardowy zakres, który dowolnie w zależności od sprawy może być rozszerzony i modyfikowany, także w czasie realizacji zlecenia na podstawie aneksu.

Usługi wykonywane na zlecenie osób fizycznych:

  • wywiady majątkowe, ustalenie źródeł dochodu i miejsca zarobkowania, trybu życia;
  • ustalenia adresów zamieszkania i pobytu;
  • sprawy rodzinne- zbieranie dowodów do postępowań rozwodowych, dokumentowanie zdarzeń;
  • sprawdzenia przeszłości osób (stan rodzinny, karalność, sprawy sądowe, egzekucje komornicze, powiązania);
  • ustalenie miejsca wysłania widomości e-mail, numeru IP;
  • obserwacja osób i miejsc;
  • ustalenia prawnych spadkobierców („ruchomości i nieruchomości”)
  • poszukiwanie sprawców przestępstw;
  • poszukiwanie osób;
  • inne nietypowe zlecenia